Bc. Gabriela Malcová

Diplomová práce

Vliv narušené komunikační schopnosti na písemný projev žáka

The influence of speech impairment on student's written expression
Anotace:
Diplomová práce „Vliv narušené komunikační schopnosti na písemný projev žáka“ je zaměřena na výzkum narušené komunikační schopnosti u žáků prvního ročníku základní školy a jejího vlivu na osvojování si elementárního psaní. Je rozdělena na dvě části. První část je teoretická a pojednává o problematice výuky elementárního psaní na běžné základní škole, dále se zabývá vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími …více
Abstract:
The thesis " The influence of speech impairment on student's written expression" is focused on research of communication skills in students the first year of primary school and its influence on the acquisition of elementary writing. It is divided into two parts. The first part is focused on theoretical problems of teaching elementary writing into an elementary school, we discuss the education of pupils …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Veronika Rodová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta