Theses 

Měření a hodnocení finanční stability a výkonnosti vybrané firmy – Bc. Martin Macek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Martin Macek

Diplomová práce

Měření a hodnocení finanční stability a výkonnosti vybrané firmy

Measurement and assessment of financial stability and business performance

Anotace: Obsahem této diplomové práce je rozbor finančního hospodaření podniku Severočeské vodovody a kanalizace, akciová společnost, který úspěšně podniká v oboru vodního hospodářství již od roku 1993. Tato firma se zaměřuje na zásobování domácností a podniků pitnou vodou a na čistění odpadních vod. Teoretická část uvádí zdroje informací pro finanční analýzu podniku a postupy její realizace. Praktická část práce obsahuje konkrétní výpočty ekonomických ukazatelů a jejich hodnocení.

Abstract: This thesis includes the financial analysis of the company called Severočeské vodovody a kanalizace, joint-stock company. This company has been doing its business in water management since 1993. Company supplies homes and companies with drinkable water. In addition to that the company cleans sewage water. The theoretical part describes the source of information needed for financial analysis of company and methods explaining how it can be done. The practical part evaluates ratios calculated by diving account balances from balance sheet or income statement.

Klíčová slova: Rozvaha, výkaz zisků a ztrát, rentabilita kapitálu, peněžní tok, bonitní a bankrotní modely, zadluženost, likvidita, dividenda, akcie, tržní cena. Balance sheet, Account Profit and Loss Account, Return on Equity, Cash Flow, Bankruptcy prediction models, debt ratio, liquidity, dividend, equity, market price.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2014
  • Vedoucí: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Oponent: Ing. Viktor Hrdina, MBA

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 7. 2019 19:30, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz