František Heger

Bakalářská práce

Rekonstrukce primárního uzlu drcení

The Reconstruction of the Primary Node for Grinding
Anotace:
Cílem mé bakalářské práce je návrh rekonstrukce primárního uzlu drcení. Tato práce řeší popis a vyhodnocení současného zastaralého a již nevyhovujícího stavu primárního uzlu drcení. Dále pak návrh na rekonstrukci a modernizaci tohoto technologického uzlu. Toto navrhované řešení by mělo pomoci dosáhnout optimálního vyvážení výkonu výroby primárního a sekundárního uzlu drcení z důvodu absence tunelové …více
Abstract:
The present bachelor thesis is aimed to design the primary crushing node reconstruction. The thesis describes and evaluates the current obsolete and no longer satisfying condition of the primary crushing node. The designed reconstruction and upgrade of this technology node are also covered. The proposed solution is supposed to help achieve the optimum balancing of the primary and secondary crushing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: František Helebrant
  • Oponent: Tomáš Červenka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava