Mgr. Pavla Tupá

Master's thesis

Doby odpočinku v unijní úpravě a v českém pracovním právu

Periods of Rest in the EU Law and in Czech Labour Law
Anotácia:
Diplomová práce s názvem Doby odpočinku v unijní úpravě a v českém pracovním právu se věnuje aktuální problematice přestávek v práci a dob odpočinku zaměstnanců z pohledu práva Společenství a z pohledu vnitrostátního českého pracovního práva. Cílem práce je zhodnocení implementace či transformace příslušných ustanovení z unijního do vnitrostátního práva. Doby odpočinku jsou rozděleny a jednotlivě podrobeny …viac
Abstract:
Master thesis called Rest periods in law of European Union and Czech labor law is dealing with a recent problematic of breaks at work and rest time of employees from the perspective of Union law and Czech domestic labor law. The goal of the work is to evaluate the implementation or transformation of respective provisions from Union to domestic law. There are few types of rest periods distinguished …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2013
  • Vedúci: prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.
  • Oponent: JUDr. Jan Horecký, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta