Kristína Tormová

Master's thesis

Smart Cities – Nové možnosti využitia smart technológii pre podporu ochrany životného prostredia hlavného mesta Praha

Smart Cities – Nové možnosti využití smart technologii pro podporu ochrany životního prostředí hlavního města Praha
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá tématem Smart Cities. Cílem bude vymezit samotný koncept inteligentních měst a představit praktické příklady iniciativ při implementaci smart technologií na podporu ochrany životního prostředí v evropských městech Londýn a Praha. Města budou navzájem porovnána na základě mezinárodních indexů a autorka představí oblasti a návrhy pro další rozvoj hlavního města Prahy.
Abstract:
This diploma thesis is focused on the topic of Smart Cities. The aim will be to define the very concept of smart cities and to present practical examples of initiatives in the implementation of smart technologies to support environmental protection in the European cities of London and Prague. The cities will be compared with each other on the basis of international indexes and the author will present …viac
Abstract:
Táto diplomová práca je zameraná na tému Smart Cities. Cieľom bude vymedziť samotný koncept inteligentých miest a predstaviť praktické príklady iniciatív pri implementácie smart technológii na podporu ochrany životného prostredia v európskych mestách Londýn a Praha. Mestá budú navzájom porovnané na základe medzinárodných indexov a autorka predstaví oblasti a návrhy pre ďalší rozvoj hlavného mesta Praha …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 11. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2020
  • Vedúci: Eva Kislingerová
  • Oponent: Luboš Smrčka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80335