Bednařík Bednařík

Bakalářská práce

Vývoj a analýza využití krajiny v katastrálním území Uherské Hradiště

Land use development and analysis in the cadastral area of Uherské Hradiště
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem a využitím krajiny v katastrálním území Uherské Hradiště ležícím ve Zlínském kraji. Hodnocení je prováděno ve třech časových horizontech: prvním je rok 1834, druhým mezníkem je rok 1947 a třetím obdobím je současnost, rok 2020. Obsahem práce je nejenom zjistit, jaké kategorie land use v jednotlivých časových setech po-krývají zájmový katastr, ale také co stojí …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the development and land use in the cadastral area of Uherské Hradiště located in the Zlín Region. The research is carried out in three-time horizons: the first is the year 1834, the second milestone is the year 1947 and the third period is the current time, the year 2020. The study aims at finding out not only which categories of land use in each time period cover the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2022
  • Vedoucí: Ing. Pavel Struha
  • Oponent: doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.