Mgr. Šárka Štyksová

Bachelor's thesis

Second Language Acquisition and the Age Factor

Second Language Acquisition and the Age Factor
Abstract:
Tato práce je zaměřena na obsáhlý proces osvojování druhého jazyka u dospělých a dětí a zdůrazňuje zejména otázku věku. Prověřuje roli nejrůznějších hypotéz na proces osvojování druhého jazyka z pohledu dětí, dospělých a v neposlední řadě i učitelů. Vzhledem ke skutečnosti, že pro úspěšné osvojování druhého jazyka hrají významnou roli učitelé, jsou v práci zmíněny i strategie a postupy používané a …more
Abstract:
This thesis focuses on the complex process of SLA by children as well as by adult learners and particularly on the age question. It examines the role of various hypotheses on the process of SLA and each of them is examined from the point of view of both children and adults as well as teachers.It is taken for granted that teachers are the ones who play a key role in the process of SLA and therefore …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 1. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 1. 2014
  • Supervisor: B.A. Nicola Catherine Fořtová, M.A.
  • Reader: Mgr. Ing. Anna Štohanzlová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta