Mgr. Šárka Štyksová

Bachelor's thesis

Second Language Acquisition and the Age Factor

Second Language Acquisition and the Age Factor
Anotácia:
Tato práce je zaměřena na obsáhlý proces osvojování druhého jazyka u dospělých a dětí a zdůrazňuje zejména otázku věku. Prověřuje roli nejrůznějších hypotéz na proces osvojování druhého jazyka z pohledu dětí, dospělých a v neposlední řadě i učitelů. Vzhledem ke skutečnosti, že pro úspěšné osvojování druhého jazyka hrají významnou roli učitelé, jsou v práci zmíněny i strategie a postupy používané a …viac
Abstract:
This thesis focuses on the complex process of SLA by children as well as by adult learners and particularly on the age question. It examines the role of various hypotheses on the process of SLA and each of them is examined from the point of view of both children and adults as well as teachers.It is taken for granted that teachers are the ones who play a key role in the process of SLA and therefore …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2014
  • Vedúci: B.A. Nicola Catherine Fořtová, M.A.
  • Oponent: Mgr. Ing. Anna Štohanzlová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta