Bc. Martin Daňhel

Diplomová práce

Racionalita nebo iracionalita spotřebitelského chování

Rationality or irationalitiy consumers’ behaviour
Anotace:
Postupné sbližování dvou vědních disciplín – ekonomie a psychologie, dalo za vznik novému oboru. Tento obor se nazývá behaviorální ekonomie. Obecně ekonomie za výchozí model chování spotřebitele považuje racionálně uvažující bytost. Behaviorální ekonomie se ale snaží postihnout i situace, kdy spotřebitelovo chování racionální není. Vlivy iracionality zkoumá za pomoci poznatků z psychologie. Práce v …více
Abstract:
As the two disciplines of science – economics and psychology progressively became closer; it gave rise to the new scientific discipline. This discipline is called behavioral economics. In general, the rationally thinking human being is considered as the initial model of consumers’ behavior in economics. The behavioral economics however seeks to capture even those situations where consumers’ behavior …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavel Klička

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní