Bc. Michael Škvrňák

Master's thesis

The Life and Death of Minor Parties

The Life and Death of Minor Parties
Abstract:
Marginální politické strany stojí mimo pozornost politologie kvůli jejich předpokládané irelevanci a iracionalitě. Tato práce vyplňuje tuto mezeru pohledem na životní cykly marginální stran. Práce se zaměřuje na faktory, které ovlivňují vznik, soutěžení ve volbách a přetrvávání marginálních stran. Kromě právního rámce vznik a participace ve volbách je spojena s úpadkem parlamentních stran a stavem …more
Abstract:
Minor political parties represent a neglected area of political science because of their assumed irrelevance and irrationality. This thesis fills the gap by looking at the life cycles of minor parties. It studies what factors influence emergence, contestation of elections, and persistence of minor parties. Besides the legal framework, their emergence and participation in an election is associated with …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2016
  • Supervisor: doc. Andrew Lawrence Roberts, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií