Bc. Michael Škvrňák

Diplomová práce

The Life and Death of Minor Parties

The Life and Death of Minor Parties
Anotace:
Marginální politické strany stojí mimo pozornost politologie kvůli jejich předpokládané irelevanci a iracionalitě. Tato práce vyplňuje tuto mezeru pohledem na životní cykly marginální stran. Práce se zaměřuje na faktory, které ovlivňují vznik, soutěžení ve volbách a přetrvávání marginálních stran. Kromě právního rámce vznik a participace ve volbách je spojena s úpadkem parlamentních stran a stavem …více
Abstract:
Minor political parties represent a neglected area of political science because of their assumed irrelevance and irrationality. This thesis fills the gap by looking at the life cycles of minor parties. It studies what factors influence emergence, contestation of elections, and persistence of minor parties. Besides the legal framework, their emergence and participation in an election is associated with …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Andrew Lawrence Roberts, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií