Bc. Tamara Hanáková

Diplomová práce

Hodnotová orientace a životní styl současné mládeže

Value orientation and lifestyles of youth
Anotace:
Diplomová práce „Hodnotová orientace a životní styl současné mládeže“ pojednává o dnešních mladých lidech z hlediska jejich preferovaných hodnotových orientací a životního stylu. Teoretická část práce je rozdělena na dvě hlavní kapitoly. První kapitola je zaměřená na stručnou charakteristiku vývojových fází dospívání – pubescence a adolescence z hlediska vývojové psychologie. Druhá kapitola obsahuje …více
Abstract:
The dissertation “The Value Orientation and Life Style of Contemporary Youth“ is aimed at nowadays young people in terms of their preferred value orientations and life style. The theoretical part of the paper is divided into two main chapters. The first chapter focuses on a brief characteristics of the developmental phases of growing-up - pubescence and adolescence in terms of developmental psychology …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Irena Ocetková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta