Bc. František Blažek, DiS.

Bachelor's thesis

Analýza hrozeb a rizik v Cloud Computing

Analysis of Threats and Risks in Cloud Computing
Anotácia:
Práce pojednává o koncepci Cloud Computingu a o jednotlivých aspektech tohoto nového způsobu využívání počítačových technologií. Nejprve se zabývá samotným pojmem a jeho významem, objasněny jsou jednotlivé modely nasazení a uvedeny nejrozšířenější poskytované služby. Následuje výčet základních principů, o něž se Cloud Computing opírá a rozdělení jeho oblastí dle typu poskytovaných služeb, tzv. distribuční …viac
Abstract:
The dissertation deals about the concept of Cloud Computing and the various aspects of this new use of computer technology. At first the dessertation deals about the concept itself and its meaning, explained the different deployment models and listed the most provided services. The following are basic principles on which the Cloud Computing relies and divide into the areas according the type of provided …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 3. 2012
  • Vedúci: Ing. Antonín Vogeltanz
  • Oponent: doc. Ing. Vít Fábera, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS