Andrea Kostohryzová

Bakalářská práce

Malé a střední podniky - podpora EU v době krize

Small and medium enterprises-support of EU in financial crisis
Anotace:
Cílem mé práce je popsat a vyhodnotit účinnost podpory EU na zaměstnanost malých a středních podniků v regionu Písecko. Nejprve se zaměřuji na všeobecný popis malého a středního podnikání v České republice. Věnuji se institucím, které se zabývají podporou a pomocí malému a střednímu podnikání při poskytování finančních prostředků z fondů EU. Následně se zaměřuji na fondy EU, z kterých mohou zaměstnavatelé …více
Abstract:
The aim of my bachelor´s work is to describe and evaluate the effectiveness of EU support for small and medium enterprises in the region Písecko. First I focus on general description of small and medium entrepreneurship in the Czech Republic. I describe institutions dealing with support and assistance of small and medium entrepreneurship in providing financial subsidies from EU funds. Afterwards I …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 3. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Ladislav Soukup
  • Oponent: Ing. Alena Železná

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS