Mgr. Eliška BUZKOVÁ

Bakalářská práce

Základní principy Úmluvy o právech dítěte a problémy jejich aplikace

Fundamental principles of the Convention on the Rights of the Child and the problems in their application
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá pojetím dítěte, jeho právy a jejich zakotvením v Úmluvě o právech dítěte. Charakterizuje základní principy Úmluvy a její význam pro postavení dítěte ve společnosti. Stručně popisuje vybrané oblasti porušování dětských práv, syndrom CAN, šikanu, sexuální zneužívání dětí a zabývá se jejich příčinami.
Abstract:
This bachelor thesis is concerned with the concept of the child, children´s rights and their embodiment in the Convention on the Rights of the Child. The thesis characterizes fundamental principles of the Convention and its importance for the position of the child in the society. It briefly describes selected spheres of children's rights breach like CAN syndrome, vexation, sexual abuse and deals with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2005
Zveřejnit od: 16. 12. 2005
Identifikátor: 2319

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2006
  • Vedoucí: JUDr. PhDr. Ivo Svoboda

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BUZKOVÁ, Eliška. Základní principy Úmluvy o právech dítěte a problémy jejich aplikace. Brno, 2005. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 16. 12. 2005

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 12. 2005 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzitní institut
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.