Eva RIESOVÁ

Diplomová práce

Implementace Opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů

Implementation of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá tématem implementace Opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů. Přináší jak různé pohledy na dětského vojáka a právní úpravu, která se k tomuto fenoménu vztahuje, tak rozebírá příčiny jeho existence. Pokouší se odpovědět na otázku, zda je zavedení zmiňovaného instrumentu do praxe vůbec efektivní. V poslední řadě tato práce …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the issue of implementation of the Optional protocol to the Convention on the rights of the child on the involvement of children in armed conflict. It brings different views on a child soldier and related legal documents. Besides, this work tries to identify causes of this phenomenon. A key question is whether the implementation of the Optional protocol is really effective …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Martin Faix, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RIESOVÁ, Eva. Implementace Opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů. Olomouc, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta