Theses 

Analýza znalostí speciálních pedagogů o předlékařské první pomoci na základní škole speciální – Bc. Hana Káňová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Hana Káňová

Diplomová práce

Analýza znalostí speciálních pedagogů o předlékařské první pomoci na základní škole speciální

Analysis of knowledge of special needs educators about the first aid at primary special schools

Anotace: Diplomová práce se zabývá analýzou znalostí speciálních pedagogů o předlékařské první pomoci na základní škole speciální. Diplomová práce se skládá ze tří teoretických a jedné empirické kapitoly. Teoretická část definuje předlékařskou první pomoc, předkládá legislativní normy spojené s první pomocí. Stěžejní kapitola je zaměřena na výchovu a vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. V poslední částí teoretické části jsou informace o projevech a komplikacích vybraných chronických chorob. Čtvrtá kapitola představuje výzkumné šetření. Empirická část je zpracována pomocí dotazníkového šetření, které je zaměřeno na znalosti první pomoci a zkušenosti speciální pedagogů. Závěr práce obsahuje vyhodnocení hypotéz a závěr výzkumného šetření.

Abstract: The diploma thesis deals with an analysis of knowledge of special needs educators about the first aid at primary special schools. The diploma thesis consists of three theoretical and one empirical chapters. The theoretical part defines the first aid associated legislative standards associated. The main chapter focuses on the education of pupils with severe disabilities at elementary special schools. The last part of the theoretical summarizes the effects and complications of selected chronic diseases. The fourth chapter represents the research. The empirical part was processed using a questionnaire survey, which focused on the first aid knowledge and experience of special educators. The conclusion contains an evaluation of the hypotheses and a conclusion of the research.

Klíčová slova: první pomoc, mentální postižení, speciální pedagog, základní škola speciální, edukace žáků s těžkým postižením, chronické onemocnění, epilepsie, diabetes mellitus, astma, celiakie first aid, mental disorder, special education teacher, primary special school, education of students with severe disabilities, chronic diseases, epilepsy, asthma, celiac disease

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 01:45, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz