Bc. Eva Žižlavská

Master's thesis

Připravenost studentů Pedagogické fakulty k práci se žáky se zrakovým postižením

Education faculty students readiness to work with children with visual impairment
Abstract:
Tématem diplomové práce je připravenost studentů učitelských oborů pedagogické fakulty pro práci se žáky se zrakovým postižením v rámci integrovaného vzdělávání. Zaměřuje se zejména na základní znalosti v oboru a přístup studentů k integraci zrakově postižených do běžných škol. Cílem práce je zjistit, do jaké míry jsou studenti pedagogické fakulty připraveni pro výuku v integrovaném vzdělávání, konkrétně …more
Abstract:
The thesis focuses on the problematic of training the students of education for working with integrated pupils with visual impairment into the mainstream schools. The main purpose is to find out how much does the students people know about visual impairment and what does they thing about integration children with visual impairment into mainstream schools. The theoretical part is focused on basic information …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 5. 2012
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Zita Nováková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta