Bc. Petr Vronský

Bakalářská práce

Joel-Peter Witkin: fotografie a mrtvé tělo

Joel-Peter Witkin: Photography and Dead Body
Anotace:
Cílem této práce byla snaha teoreticky reflektovat specifickou část díla Joela-Petera Witkina, která je věnována zobrazení mrtvého těla. Text je členěn do tří hlavních celku. První část se věnuje obecnému problému fotografického zobrazení, jeho interpretaci a stručnému nástinu historie zobrazování mrtvého těla. Druhý oddíl je věnován nejprve reflexi Witkinovy práce se samotným fotografickým médiem …více
Abstract:
The aim of this thesis was to theoretically reflect the specific part of the work of Joel-Peter Witkin, which is devoted to show a dead body. The text is divided into three main parts. The first part deals with the general problem of the photographic representation, its interpretation and brief history of depicting a dead body. The second section is devoted in the first instance to reflection of Witkin …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ladislav Kesner, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Dějiny umění