Iveta PILAŘOVÁ

Bakalářská práce

Obecně závazné vyhlášky obcí regulující záležitosti veřejného pořádku

Generally binding municipal ordinances regulating matters of public order
Anotace:
Tématem bakalářské práce jsou Obecně závazné vyhlášky obcí regulující místní záležitosti veřejného pořádku. Úvodní kapitola práce představuje institut obecně závazné vyhlášky. Dále se zabývá procesem posuzování konformity vyhlášky s právním řádem a procesem jejího vzniku. Stěžejní část práce se týká obecně závazných vyhlášek o veřejném pořádku. Vymezuje, jaké oblasti se dají v rámci veřejného pořádku …více
Abstract:
The topic of the bachelor's thesis is Generally binding municipal regulations regulating local matters of public order. The introductory chapter of the work presents the institute of generally binding regulations. Thesis also deals with the process of assessing the conformity with the legal order and the process of its creation. The main part of the thesis concerns generally binding regulations on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2023

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PILAŘOVÁ, Iveta. Obecně závazné vyhlášky obcí regulující záležitosti veřejného pořádku. Olomouc, 2023. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právo ve veřejné správě / Právo ve veřejné správě

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 2ynd21 2ynd21/2
19. 4. 2023
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.