Theses 

Horizontální přenos genů u bakterií zprostředkovaný transdukcí – Mgr. Václav Holub

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Václav Holub

Bakalářská práce

Horizontální přenos genů u bakterií zprostředkovaný transdukcí

Horizontal transfer of genes in bacteria mediated by bacteriophages

Anotace: Bakalářská práce je zaměřena na popis transdukce, jejího mechanismu a jevů s ní spojených. Nedílnou součástí jsou informace o vlivu transdukce na bakteriální evoluci a příklady přenášených genů. Nechybí ani stručné představení dvou dalších procesů horizontálního přenosu, konjugace a transformace. V závěru jsou uvažovány možnosti do budoucna a možný přínos pro lidský život.

Abstract: The thesis deals with description of transduction, its mechanism and associated phenomenons. Important part of this thesis make informations about influence in bacterial evolution and examples of transferred genes. Introduction of both another horizontal transfer processes, conjugation and transformation, also doesn't miss. Conclusion is reserved for future plans and for possible use of transduction by mankind.

Klíčová slova: česky, transdukce, horizontální přenos genů, mobilní genetické elementy, evoluce bakteriálního genomu anglicky, transduction, horizontal gene transfer, mobile genetics elements, evolution of bacterial genome

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2008
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 01:22, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz