Ing. Emin Khankishiyev

Master's thesis

The Present and Future of Strategic Human Resource Management in Business Practice

The Present and Future of Strategic Human Resource Management in Business Practice
Abstract:
Příspěvek pojednává o Strategickém řízení lidských zdrojů v moderním světě, o tom, jak se změnil v průběhu historie a jakým směrem se vyvíjí. Budou diskutovány důležité charakteristiky identifikace strategie a využití intelektuálního potenciálu zaměstnanců. Základním hlediskem studia personálního managementu jsou jeho základní principy a funkce, na jejichž základě je řešeno mnoho problémů a role jsou …more
Abstract:
This paper discusses Strategic Human Resource Management in the modern world, how it changed during the history and what direction it develops in. The important characteristics of strategy identification and the use of the intellectual potential of staff will be discussed. The fundamental aspect for studying personnel management is its basic principles and functions, on the basis which many problems …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2019
  • Supervisor: Ing. Helena Pleskotová
  • Reader: MSc Mirela Moldoveanu

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance

Theses on a related topic