Bc. Kateřina HELIGROVÁ

Diplomová práce

Marketing management vybrané neziskové organizace se zaměřením na fundraising

Marketing management of the selected non-profit organization focused on fundraising
Anotace:
Předložená práce je zaměřena na tvorbu marketingové strategie se zaměřením na fundraising pro neziskovou organizaci Nadace rozvoje občanské společnosti a její program sbírkový projekt Pomozte dětem. Důležitým bodem práce je situační analýza obsahující tvorbu marketingového mixu a analýzu vnitřního a vnějšího prostředí. Vnitřní prostředí obsahuje analýzu fundraisingových činností. Výsledná SWOT analýza …více
Abstract:
The purpose of this thesis is to create marketing strategy focused on fundraising for nonprofit organizations named Foundation of development civic society and her program Collection project Help the children. Important point of the thesis is a situation analysis includes marketing mix and analysis of external and internal environment. Analysis of internal environment contains analysis of fundraising …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Dita Hommerová, Ph.D., MBA

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HELIGROVÁ, Kateřina. Marketing management vybrané neziskové organizace se zaměřením na fundraising. Plzeň, 2017. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management