Mgr. Andrea Němcová

Diplomová práce

Vztah výkonové motivace a používání strategií učení angličtině jako cizímu jazyku na základní škole

The Relation between the Achievement Motivation and English Learning Strategies at Elementary School
Anotace:
Diplomová práce zkoumá vztah mezi používáním strategií učení angličtině u žáků Základní školy ve Svitávce a jejich výkonovou motivací. Používání strategií podle řečových dovedností a vybraných jazykových prostředků bylo zjišťováno pomocí on-line dotazníku pro žáky základní školy (Vlčková, Přikrylová 2010). Ke zjišťování motivace byl použit dotazník výkonové motivace (Pavelková, Hrabal 2010), na jehož …více
Abstract:
The thesis examines relationship between reported pupils´ English learnig strategy use from The Elementary School in Svitávka and their achievement motivation. The Strategy Questionnaire available on-line was used (Vlčková, Přikrylová 2010). It measures pupils’ perception of their strategy use according to the four language skills. To measure motivation The Achievement Motivation Questionnaire (Hrabal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2012
  • Vedoucí: doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marie Doskočilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta