Michelle LeComte

Bakalářská práce

Enhancing language teaching and learning with technology for communicative competence

Enhancing English language teaching/learning for communicative competence with technology.
Abstract:
Digital technologies have impacted the way that most people live, work, and study in the 21st century. These technologies have greatly impacted and influenced the expected key competencies for modern learning and modified the classrooms of many language teachers. The purpose of this thesis is to examine how a language teacher can best design tasks, keeping all the necessary aspects in mind. The theoretical …více
Abstract:
Digitální technologie dvacátého prvního století ovlivnily způsob, jakým lidé žijí, jejich práci i studium.Tyto technologie značně ovlivňují očekávané klíčové kompetence moderního vzdělání a modifikují třídy mnoha učitelů jazyků. Cílem této práce je prozkoumat, jak může učitel jazyka nejlépe navrhnout úkoly s tím, že bere ohledy na nezbytné aspekty. Teoretická část analyzuje tři hlavní komponenty současné …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Irena Reimannová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LeComte, Michelle. Enhancing language teaching and learning with technology for communicative competence . Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická