Ing. Kristýna Hubená

Bachelor's thesis

Aktivní politika zaměstnanosti

Active employment policy
Abstract:
V bakalářské práci se věnuji aktivní politice zaměstnanosti a jejím nástrojům, které jsou používány pro zlepšení situace na trhu práce. Podrobněji se zabývám činností Úřadu práce České republiky na území okresu Domažlice, zde nejčastěji realizovanými nástroji. Pomocí vybraných ukazatelů hodnotím dopad aktivní politiky zaměstnanosti na nejvíce ohrožené skupiny nezaměstnaných osob na trhu práce. Zabývám …more
Abstract:
The bachelor thesis is concerned with the active employment policy and its instruments, which are used to improve the situation on the labour market. In more detail, I explore the activities of the Labour Office of the Czech Republic in the territory of Domažlice district, and the most frequently implemented tools in the region. Using selected indicators, I evaluate the impact of the active employment …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2012
  • Supervisor: JUDr. Eva Dandová
  • Reader: JUDr. František Laštovka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní