Bc. Jiří REINDL

Master's thesis

Racionalizace výroby štítů svislého dopravního značení.

Manufacturing Rationalization of Vertical Road Sign Boards
Abstract:
Diplomová práce se zabývá racionalizací výroby štítů dopravních značek. Práce byla vypracována pro společnost Reno Šumava a.s., ve které také probíhala veškerá měření spotřeby času. V práci jsou dva návrhy jak snížit náklady na výrobu a to odstraněním technických problémů souvisejících s výrobou a problémů s produktivitou práce. Výsledkem by pak měla být úspora nákladů po navrhovaných změnách
Abstract:
Diploma thesis deals with the rationalization of production shields of traffic signs. The work was carried out for the company Reno Šumava a.s., which also conducted all measurements of time consumption. In this work are two suggestions on how to reduce production costs by eliminating technical problems related to the production and problems with labor productivity. The result would be cost savings …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 6. 2013
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jiří Vyšata, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

REINDL, Jiří. Racionalizace výroby štítů svislého dopravního značení.. Plzeň, 2013. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní