Kateřina BALÁNOVÁ

Bakalářská práce

Zavádění Cochemské praxe na území okresu Vsetín

Implementation of Cochem practice in the territory of Vsetín district
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je popsat zkušenosti aktérů, kteří se zapojují do procesu zavádění Cochemské praxe na území okresu Vsetín. Mezi zkoumanými aktéry byli zvoleni pracovníci odborných poraden, OSPOD a pracovníci soudu. K dosažení cíle byla použita kvalitativní metoda zkoumání prostřednictvím polostrukturovaného rozhovoru, získaná data byla analyzována metodou vytváření trsů. Empirická část …více
Abstract:
The aim of this bachelor's thesis is to describe the participants´ experience involving in the process of implementation of the Cochem practice in the territory of Vsetín district. Among the inquired participants were selected specialized advisory centre workers, OSPOD information portal staff, and law court clerks. To achieve the goal a qualitative research method by the means of a semi-structured …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Martin Fafejta, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BALÁNOVÁ, Kateřina. Zavádění Cochemské praxe na území okresu Vsetín. Olomouc, 2021. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 3234q0 3234q0/2
19. 4. 2021
Složky
Soubory
Marklová, E.
20. 4. 2021
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.