Kateřina BALÁNOVÁ

Bachelor's thesis

Zavádění Cochemské praxe na území okresu Vsetín

Implementation of Cochem practice in the territory of Vsetín district
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je popsat zkušenosti aktérů, kteří se zapojují do procesu zavádění Cochemské praxe na území okresu Vsetín. Mezi zkoumanými aktéry byli zvoleni pracovníci odborných poraden, OSPOD a pracovníci soudu. K dosažení cíle byla použita kvalitativní metoda zkoumání prostřednictvím polostrukturovaného rozhovoru, získaná data byla analyzována metodou vytváření trsů. Empirická část …more
Abstract:
The aim of this bachelor's thesis is to describe the participants´ experience involving in the process of implementation of the Cochem practice in the territory of Vsetín district. Among the inquired participants were selected specialized advisory centre workers, OSPOD information portal staff, and law court clerks. To achieve the goal a qualitative research method by the means of a semi-structured …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2021

Thesis defence

 • Supervisor: Mgr. Martin Fafejta, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BALÁNOVÁ, Kateřina. Zavádění Cochemské praxe na území okresu Vsetín. Olomouc, 2021. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses 3234q0 3234q0/2
19/4/2021
Folders
Files
Marklová, E.
20/4/2021
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.