Ondřej Krejčiřík

Diplomová práce

Vyhodnocení změn při vymezení zón havarijního plánování

Evaluation of Changes in Delimitation of Emergency Planning Zones
Anotace:
KREJČIŘÍK, Ondřej. Vyhodnocení změn při vymezení zón havarijního plánování. [Diplomová práce]. Ostrava: VŠB – Technická Univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2016,57s. Tématem diplomové práce je vyhodnocení změn při vymezení zón havarijního plánování. V práci je popsáno havarijní plánování a věci s tím spjaté. Dále jsou uvedené zásadní změny, které se týkaly „ nové legislativy“. Ukázka …více
Abstract:
KREJČIŘÍK, Ondřej. Evaluation of changes the definition of emergancy planning zones. [Diploma thesis]. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2016. 57p. Theme of my diploma thesis evaluation of changes the definition of emergancy planning zones. In the thesis is decribed planning and things connected with. As we continue there is fundamental ganges which are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: Jiří Pokorný
  • Oponent: Kateřina Blažková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava