Jan Klečka

Bachelor's thesis

Pracovní motivace a řízení lidských zdrojů

Work motivation and human resources
Abstract:
Tématem bakalářské práce je pracovní motivace a řízení lidských zdrojů. Práce obsahuje teoretickou část, která analyzuje, komparuje a za pomoci syntézy zpracovává aktuální odbornou literaturu zabývající se problematikou řízení lidských zdrojů a motivace zaměstnanců. Praktická část je zaměřena na konkrétní společnost, je zde analyzován stávající stav pracovní motivace lidských zdrojů. Z výsledků šetření …more
Abstract:
The topic of this thesis is work motivation and human resources management. The thesis contains a theoretical part that analyzes, compares, and facilitates the synthesis by processing current professional literature dealing with issues of human resources management and employee motivation. The practical part is focused on a specific company, there is analyzed the current state of work motivation human …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2020
  • Supervisor: Ing. Bc. Dagmar Kostrhůnová, MBA
  • Reader: Ing. Renata Skýpalová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS