JUDr. Filip Černý

Diplomová práce

Společná bezpečnostní a zahraniční politika Evropské unie: otazníky nad humanitární intervencí

Common Security and Foreign Policy of the European Union: Issues of Humanitarian Intervention
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá otázkami souvisejícími s pozicí EU v systému kolektivní bezpečnosti OSN z hlediska realizace humanitárních intervencí. První část se zabývá odklonem nahlížení na hrozby světovému míru od konfliktů mezinárodních ke konfliktům vnitrostátním. Na základě tohoto posunu je pak definován koncept humanitární intervence pro tuto práci.Teoretická východiska pro realizaci intervence …více
Abstract:
This diploma thesis concerns with the questions of the position of EU in the system of collective security form the perspective of realization of humanitarian intervention. First part analyses the shift of paradigm regarding of the threat to the peace from the international to the intra states conflicts. On the basis of such shift, the concept of humanitarian intervention is made. Theoretical grounds …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2007
  • Vedoucí: prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta