Jana CHOVANCOVÁ

Bakalářská práce

Vliv komunikace na zvyšování výkonnosti organizace Železo - Hranice s.r.o.

Effect of communication on increasing of performance in ŽELEZO-HRANICE s.r.o.
Anotace:
Předkládaná práce se zabývá problematikou komunikace a jejím vlivem na zvyšování efektivnosti firmy Železo {--} Hranice, konkrétně podniku ARMOSIT. V teoretické části je obsažena definice komunikace, principy efektivní komunikace a firemní kultura a image. Praktická část je věnována konkrétní analýze zvoleného podniku. Cílem práce je zhodnotit komunikaci v dané společnosti a pomocí analýzy dospět ke …více
Abstract:
Subject matter of this work are the questions about communication and its effects on increase performance in the Železo - Hranice company especially its branch ARMOSIT. In the theoretical part is sumarized communication definitions, principles of effective communi-cations and company culture and image. The practical part of work includes concrete analysis choosen company. The point of this work is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2010
Identifikátor: 15398

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Marek Tomaštík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHOVANCOVÁ, Jana. Vliv komunikace na zvyšování výkonnosti organizace Železo - Hranice s.r.o.. Uherské Hradiště, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 07. 05. 2030

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe