Mgr. Lenka Simonová

Bakalářská práce

Dotační pravidla a porušování rozpočtové kázně ve školství

The Grant Rules and Breaking of Budget Discipline in Education
Anotace:
Bakalářská práce charakterizuje dotační pravidla operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – EU peníze školám, dále jaké povinnosti plynou poskytovateli dotace a jaké příjemci. Práce rovněž představuje platební podmínky a důsledky porušování rozpočtové kázně. Při zpracování tohoto tématu byly využity zejména metody analýzy a syntézy. Program EU peníze školám má pevný právní základ a měl …více
Abstract:
This thesis characterizes the subsidy rules Operational Program Education for Competitiveness - EU money for schools, as well as those obligations arise and what providers grant recipient. It also introduces the terms of payment and consequences of violation of budgetary discipline. Treating this topic were mainly used methods of analysis and synthesis. The program EU money for schools has a solid …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2012
  • Vedoucí: JUDr. Dana Šramková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta