Denisa ŠVECOVÁ

Diplomová práce

Rekultivace v Severočeském hnědouhelném revíru

Recultivation in North Bohemian lignite district
Anotace:
Cílem mé práce je zmapovat území v oblasti Severočeského hnědouhelného revíru a vytvořit katalogizaci rekultivací. Oblast je vymezena okresy Chomutov, Most, Teplice a Ústí nad Labem, které se nacházejí v Ústeckém kraji. Práce vychází ze základní charakteristiky vybrané lokality a ekonomické analýzy. Základem je také teoretické seznámení s těţbou a rekultivacemi. Poté následuje výčet rekultivačních …více
Abstract:
The goal of my thesis is to map area in North Boheamian lignite district and create a catalogue of recultivation projects. The area is delimited by Chomutov, Most, Teplice and Ústí nad Labem districts which are found in the Ústí region. The work issues form basic characterization of chosen locality and economical analysis. Theoretical introduction of mining and recultivating processes is the base of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 2. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Kačírek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠVECOVÁ, Denisa. Rekultivace v Severočeském hnědouhelném revíru. Ústí nad Labem, 2012. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická