Mgr. Marie Jindrová

Diplomová práce

Rozvoj morálního usuzování u žáků mladšího školního věku

Moral reasoning development in young learners
Anotace:
Diplomová práce pojednává o rozvoji morálního usuzování dětí mladšího školního věku, konkrétně žáků 4. ročníku ZŠ. V teoretické části seznamuje čtenáře s morálkou, teoriemi morálního vývoje a mravní výchovu rodinnou i školní. Praktická část se zabývá aplikací metody morálního dilematu ve školní praxi. Nabízí náměty pro využití morálního dilematu přímo ve výuce. Popisuje a hodnotí přínos realizovaných …více
Abstract:
The diploma thesis discusses the development of moral reasoning in primary school children, particularly pupils of 4th grade of primary school. The theoretical part acquaints readers with morality, theories of moral development and moral education in family and at school. The practical part deals with the application of method of moral dilemma in school practice. It offers suggestions for using moral …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Táňa Fikarová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Iva Žaloudíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta