Mgr. Pavla Hradecká

Rigorózní práce

Didactique de français et phonétique corrective : fautes de prononciation et leur correction chez les apprenants tchèques

The didactics of French and corrective phonetics: identifying and correcting pronunciation errors made by Czech students
Abstract:
This thesis, which supplements and expands on the successfully defended Master’s thesis, focuses on identifying and correcting pronunciation errors in French among Czech students. The work’s theoretical framework focuses on the phonetical aspects of French and Czech. Initially, it defines the basic terms from phonetics, phonology and the area of corrective phonetics and it is concerned with the area …více
Abstract:
Tato rigorózní práce, která doplňuje a rozvíjí dříve obhájenou diplomovou práci, je zaměřena na analýzu a odstraňování chyb ve výslovnosti francouzštiny u českých studentů. Teoretický rámec práce přibližuje fonologické aspekty francouzského a českého jazyka. Nejprve definuje základní pojmy z fonetiky, fonologie a z oblasti korektivní fonetiky a zabývá se problematikou výslovnostní normy. Dále práce …více
 
 
Jazyk práce: francouzština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Oponent: doc. Christophe Gérard L. Cusimano, PhDr. Kateřina Suková Vychopňová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta