Bc. Alexandra Müllerová

Diplomová práce

Syntaktická problematika v současných učebnicích češtiny pro SŠ

Syntactic Issues in Current Czech Language Textbooks for Secondary Schools
Anotace:
Tato diplomová práce podává zevrubnou informaci o zpracování syntaktické problematiky ve vybraných současných učebnicích češtiny pro střední školy a hodnotí vztah mezi obsahem učebních textů a reálnými znalostmi studentů. Práce se dělí na 2 části. První část se věnuje didaktickým aspektům sledované problematiky a analýze středoškolských učebnic. Jádrem druhé části práce je rozbor výsledků terénního …více
Abstract:
This diploma thesis provides detailed information about the treatment of syntactic issues in the selected current Czech language textbooks for secondary schools and it examines the relationship between the textbooks' content and the students' actual knowledge. The thesis is divided into 2 parts. The first part addresses methodological aspects of syntactic issues and it also includes an analysis of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2021
  • Vedoucí: PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hana Žižková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta