Bc. Roman Růžička

Diplomová práce

Přístupy k základní syntaktické terminologii a typy cvičení v učebnicích českého a německého jazyka pro 2. stupeň ZŠ

Linguistic terminology and Excercises in the Textbooks of Czech and German Language for the lower secondary schools (2nd grade of the basic school)
Anotace:
Diplomová práce se věnuje problematice srovnání syntaktické terminologie a typů cvičení k procvičování a upevňování učiva syntaxe v učebnicích českého a německého jazyka pro 2. stupeň základních škol. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část popisuje cíle vzdělávání, systém kurikulárních dokumentů s ohledem na Standardy základního vzdělávání, dále vymezuje typy cvičení k procvičování …více
Abstract:
Diploma thesis solves the problem of the syntactic terminology evaluation and types of the exercises for practising and fixing the syntax learning in czech and german textbooks for lower secondary schools (2nd grade of the basic school). Diploma thesis si devided to two parts. Theoretical part describes aimes of the education, the curriculus system with regard to Basic education standards. Then it …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Ivana Kolářová, CSc.
  • Oponent: Mgr. Hana Svobodová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta