Jana Francová

Bakalářská práce

Kriminalita mládeže

Juvenile Criminality
Anotace:
Bakalářská práce se zabývala problematikou kriminality mládeže. Cílem práce bylo zjistit vývoj kriminality mládeže v okrese Semily v letech 2001 ? 2010. Struktura práce se dělila na dvě stěžejní oblasti. A to na část teoretickou, která pomocí zpracování a prezentace odborných zdrojů objasňovala základní úzce související pojmy s kriminalitou mládeže, dále možné příčiny vzniku kriminality mládeže, tedy …více
Abstract:
Thesis was concerned with the issue of the juvenil deliquency. The intention of thesis has been devided to two main areas. There was the theoretical part explaining by means of processing and presentation of scientific resources fundamental concepts related the juvenil deliquency, then possible source of the rise of the juvenil deliquency accordingly internal and external factors of uprise of the deliquent …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Jan Sochůrek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Francová, Jana. Kriminalita mládeže. Liberec, 2012. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální práce / Penitenciární péče