Johana Sofia ELASHEG

Diplomová práce

Násilná trestná činnost

Violent crime
Anotace:
Práce se zabývá trestněprávními a kriminalistickými aspekty násilné trestné činnosti, přičemž je zaměřena především na trestné činy proti životu. Je rozdělena do jednotlivých kapitol, z nichž první dvě charakterizují pojem násilné trestné činnosti z pohledu trestního práva a z pohledu kriminalistiky. Další kapitoly se poté zabývají trestnými činy proti životu, kdy práce rozebírá platnou právní úpravu …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the criminal law aspects and the forensic aspects of a violent crime while focusing especially on the crimes against life. The thesis is divided into seven parts. The first two parts characterize a concept of the violent crime from the perespective of the criminal law and from the perespective of the criminalistics. The other parts then deal with the crimes against life …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ELASHEG, Johana Sofia. Násilná trestná činnost. Plzeň, 2020. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/