Jana Francová

Bachelor's thesis

Kriminalita mládeže

Juvenile Criminality
Abstract:
Bakalářská práce se zabývala problematikou kriminality mládeže. Cílem práce bylo zjistit vývoj kriminality mládeže v okrese Semily v letech 2001 ? 2010. Struktura práce se dělila na dvě stěžejní oblasti. A to na část teoretickou, která pomocí zpracování a prezentace odborných zdrojů objasňovala základní úzce související pojmy s kriminalitou mládeže, dále možné příčiny vzniku kriminality mládeže, tedy …more
Abstract:
Thesis was concerned with the issue of the juvenil deliquency. The intention of thesis has been devided to two main areas. There was the theoretical part explaining by means of processing and presentation of scientific resources fundamental concepts related the juvenil deliquency, then possible source of the rise of the juvenil deliquency accordingly internal and external factors of uprise of the deliquent …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2012
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2012
  • Supervisor: PhDr. Jan Sochůrek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Francová, Jana. Kriminalita mládeže. Liberec, 2012. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN