Bc. Zdenka Ševčíková

Bakalářská práce

Informační systémy ve vzdělávání se zaměřením na Informační systém Masarykovy univerzity

Information Systems in Education with a View to Information System of Masaryk University
Anotace:
Bakalářská diplomová práce „Informační systémy ve vzdělávání se zaměřením na Informační systém Masarykovy univerzity“ pojednává o informačních systémech, jejich funkci, rozdělení a architektuře. Dále se práce zabývá významem budování efektivního informačního systému, jeho projektováním a v neposlední řadě ochranou informací a informačního systému. S rostoucí počítačovou kriminalitou je potřeba mít …více
Abstract:
Thesis “Information systems in education with a view to Information System of Masaryk University” treats of information systems, their function, division and architecture. Thereinafter the work deals with importance of building-up of effective information system, his projecting and, not at least data protecting and information system. Increasing computer criminality needs the guarantee high-quality …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 9. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2008
  • Vedoucí: RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta