Theses 

How to support the convergence of socioeconomic indicators in Indonesian provinces? – Bc. Veronika Ježková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mendelova univerzita v Brně

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Magisterský studijní program / obor:
International Territorial Studies / International Development Studies

Bc. Veronika Ježková

Diplomová práce

How to support the convergence of socioeconomic indicators in Indonesian provinces?

Jak podpořit konvergenci socioekonomických indikátorů v provinciích Indonesie?

Anotace: Závěrečná práce hledá odpověď na otázku jak prohloubit konvergenci v rámci socioekonomických indikátorů v provinciích Indonésie. Společně s literární rešerší se analytická část věnuje regionálním rozdílům a konvergenci socioekonomických indikátorů v průběhu stanoveného období 2010 až 2015. Analytická část obsahuje analýzu betakonvergence počítanou na základě regresní křivky a analýzu sigmakonvergence, která kalkuluje změnu směrodatné odchylky v průběhu časového období. Tyto analýzy vyplývají v návrhovou část, ve které je navržena soustavná nepřetržitá konvergence na základě: dlouhodobě udržitelného rozvoje, lidského rozvoje, mobility kapitálu a mobility pracovní síly.

Abstract: The thesis looks for the answer to the question how to support the convergence in ofSocioeconomic Indicators in Provinces of Indonesia. Together with literature review, theanalytical part concerns the regional disparities and convergence of socioeconomic indicatorsin given period from 2010 to 2015. The analytical contains the analysis of betaconvergencecalculated by regression line and the analysis of sigmaconvergence computed on the base ofstandard deviation change throughout the years. All this implies in proposal part where thesuggestion to continuous convergence are specified: sustainable development, humandevelopment, capital mobility, labour force mobility.

Klíčová slova: konvergence, regionální rozdíly, socioekonomické indikátory, analýzy, Indonésie, provincie

Keywords: provinces, konvergence, socioeconomic indicators, regional disparities, analyses, Indonesia

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Zbyšek Korecki, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://is.mendelu.cz/zp/53120 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 3. 2019 17:40, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz