Anna Kmínková

Bakalářská práce

Redistribuční funkce veřejných rozpočtů

Redistribution function of the public budgets
Anotace:
Tato bakalářská práce slouží pro objasnění teorie Redistribuční funkce veřejných rozpočtu a její aplikace v praxi. První část práce se věnuje redistribuční fiskální funkci, jejímu zajištění, spravedlnosti a efektivnosti. Druhá část práce se zabývá přerozdělováním na úrovni centrální, krajské a municipální.
Abstract:
This bachelor work serves to clarify of theory Redistribution function of the public budgets and its application in praxis. First part pursues redistribution fiscal function, its ensure, equity and efficiency. Second part deals with redistribution on central level, regions level and municipal level.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2012
  • Vedoucí: Ing. Pavla Koťátková Stránská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kmínková, Anna. Redistribuční funkce veřejných rozpočtů. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa: Veřejná ekonomika