Mgr. Barbora Haklová

Diplomová práce

Dramatická výchova jako výuková metoda na 1. stupni ZŠ

Drama education as a teaching method at primary school
Anotace:
Diplomová práce ukazuje dramatickou výchovu jako výukovou metodu na 1. stupni ZŠ. Práci je rozdělená na část teoretickou, praktickou a výzkumnou. V teoretické části je objasněna podstata dramatické výchovy. Dále je popsáno využívání školního dramatu na první stupni ZŠ a práce s literární předlohou. Praktická část obsahuje tři lekce – dvě využívají jako předlohu bajku, jedna literární text od Martiny …více
Abstract:
Final thesis shows drama education as a teaching method at primary school in my final thesis. Thesis is divided into theoretical, practical and empirical part. The substance of dramatic education is explained in the theoretical part. Furthermore, there is a description of usage school drama at the primary school and work with literature pattern. The practical part contains three projects – two projects …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy