Mgr. Pavla Lokajová

Bakalářská práce

Gender v reklamě – analýza slevového portálu Vykupto.cz

Gender advertisements: Analysis of a dicount web portal Vykupto.cz
Anotace:
Práce si klade za cíl poukázat na typické vzorce ve zobrazování žen a mužů a feminit a maskulinit v reklamní nabídce portálu Vykupto.cz. Analýze budou podrobeny dva aspekty internetové reklamy, a to vizuální stránka reklamy a její jazyk. Jako klíčový koncept k zakotvení analýzy bude využit Goffmannův gender display doplněný o poznatky a teorie jiných autorů a autorek zabývajících se genderem v reklamě …více
Abstract:
The main aim of this bachelor thesis is to find frameworks in presenting men and women as well as masculinities and femininities at Vykupto.cz website. There are two main aspects of the analysis of online advertising; visual and verbal dimension. The key concept here is Goffman´s gender display completed with other author´s theories. The emphasis is being put both on finding those online advertisements …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vanda Černohorská

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Genderová studia