Ľubomír Kubík

Bakalářská práce

Kultúrny potenciál regiónu myjavských kopaníc so zameraním na mesto Myjava

Kulturní potenciál regionu myjavských kopanic ze zaměřením na město Myjava
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřená na kulturní potenciál města Myjava a zájem obyvatel i o jiné než tradiční formy kulturních projevů. V teoretické části se snaží přiblížit problematiku regionální a lokální kultury, popisuje jednotlivé prvky lokální kultury a přibližuje jednotlivé rozdíly v definicích. Pokračuje stručným popisem demografie, podrobnějším popisem historie od založení města po současnost a …více
Abstract:
The thesis targets the cultural potential of the town of Myjava and the interest of its inhabitants in other than traditional forms of the cultural expression. The theory aims to elucidate the issue of regional and local culture, describing individual elements of a local culture and the differences in its definitions. It continues with a brief description of the demographics, more detailed description …více
Abstract:
Bakalárska práca je zameraná na kultúrny potenciál mesta Myjava a záujem obyvateľov aj o iné ako tradičné formy kultúrnych prejavov. V teoretickej časti sa snaží priblížiť problematiku regionálnej a lokálnej kultúry, opisuje jednotlivé prvky lokálnej kultúry a približuje jednotlivé rozdiely v definíciach. Pokračuje stručným opisom demografie, podrobnejším opisom histórie od založenia mesta po súčasnosť …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 2. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2015
  • Vedoucí: Zuzana Malcová
  • Oponent: Hucková Barbara

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/47101