Bc. Claudia Sapanelová

Diplomová práce

Mléčné bakterie ve vinařství a studium jejich inhibice

Lactic acid bcteria in oenology and study of their inhibition
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou bakterií mléčného kvašení ve vinařství a studiem jejich inhibice. Rešeršním způsobem zpracovává dostupné zdroje pojednávající o tomto tématu, včetně aktuálních praktických poznatků. Věnuje se tak obecné charakteristice a taxonomii BMK, popisuje jednotlivé rody vyskytující se ve vinařském provozu, jejich rozvoj, metabolické procesy a s tím spojené senzorické změny …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the issue of lactic acid bacteria in oenology and study of their inhibition. It includes the research of the available resources aimed at this topic, including the recent practical knowledge. It focuses on the general characteristics and taxonomy of lactic acid bacteria, describes the genes present in wine production, their development, metabolism and the associated sensory …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Jiří Sochor, Ph.D.
  • Oponent: Ivana Koláčková, Ing.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta