Mgr. Michaela Jurčáková

Bakalářská práce

Bakterie mléčného kvašení v potravinářském průmyslu.

Lactic acid bacteria in the food industry.
Anotace:
Bakalářská práce „Bakterie mléčného kvašení v potravinářském průmyslu“ je zaměřena na význam a použití bakterií mléčného kvašení v potravinářském průmyslu. Poznatky o těchto bakteriích jsou zpracovány formou literární rešerše. První část bakalářské práce obsahuje přehled obecných charakteristik bakterií, jejich cytologii, výskyt a význam, vlastnosti a přehledné taxonomické rozdělení. Další část je …více
Abstract:
Bachelor’s thesis “Lactic acid bacteria in the food industry” is focused on their meaning and application of lactic acid bacteria in the food industry. Knowledge about these bacteria is compiled by the literature search. The first part of the bachelor’s thesis contains a summary of general bacteria characteristics, their cytology, occurrence and significance, properties and it also contains their taxonomic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Petr Ptáček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jiří Šibor, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta